Rembrandt – klärobskyrmåleriets mästare

Det moderna Amsterdam

Konstnären Rembrandt Harmenszoon van Rijn föddes i 1506 i den lilla staden Leiden i Nederländerna. Han började att utbilda sig till filosof men bytte sedan inriktning till konstnär i stället. Rembrandt flyttade till Amsterdam för att fortsätta sina studier i konst där. I 20-års åldern började han bli ett känt namn i konstvärldens Amsterdam. Flera kända amsterdambor köpte hans målningar. Rembrandt blev senare mästare inom den konstform som kallas chiarascuro, eller klärobskyrmåleri, ett särskilt måleri som bygger på ett starkt kontrasterande färgval samt ett användande av ljus och skugga. Denna typ av måleri blev högt uppskattat på 1600-talet.

Amsterdams flygplats Schipol

Om man är intresserad av att se Rembrandts målningar i verkliga livet så bör man besöka Rijksmuseum i Amsterdam. På museet som ligger mitt i stan finns många mästerverk från 1600-talet, bland annat ett av Rembrandts mest kända verk “Nattvakten” från 1642. Målningen är självklart imponerande, inte minst för sin storlek som mäter över tre och en halv meter i höjd och över fyra meter i bredd. De flesta som åker till Amsterdam kommer till flygplatsen Schipol som är en Europas största flygplatser. Antingen kan man ta av sina avvarade sparpengar för att köpa en biljett dit. Kanske väljer du att köra på lån har du nog möjligheten att också kunna ha råd att få se Rembrandts mäkta imponerande målning “Nattvakten”.

Tavlan går som nu går under namnet Nattvakten hette från början det mindre kända namnet “Kapten Frans Banning Cocqs skyttekompani”. Mitt i tavlan står kapten Frans Banning Cocq själv och bredvid honom finns Willem van Ruytenburgh som arbetade för kaptenen. Kaptenen på bilden var själv beställare av målningen. De två personerna framstår mycket ljusare än omgivningen och verket är ett av de bästa exemplen på Rembrandt som klärobskyrmåleriets absoluta mästare. Idag är målningen något beskuren på grund av att den flyttades från sin ursprungliga plats på Amsterdams skytteklubb år 1715.

Det kejserliga Rom

Ytterligare ett av Rembrandts mest kända verk Batavernas trohetsed går att ses på Göteborgs konstmuseum fram till september 2018. Målningen utfördes mellan åren 1661 och 1662 och föreställer bataverna som svär sin trohet till sin ledare Gaius Julius Civilis. Målningen var från början kvadratisk på fem och en halv meter gånger fem och en halv. Rembrandt skar sedan själv ut den delen som han tyckte var viktigast och tavlan är idag något mindre. .

education-one