Piet Mondrian

Piet Mondrian inledde sin karriär som målare med att göra tavlor med relativt ordinära motiv: landskap med blommor och väderkvarnar. Med tiden skulle han komma att utveckla en helt unik stil och bli en av de konstnärer vars verk är lättast att känna igen.

Konstnärsbanan inleddes med naturalism

Mondrian föddes år 1872 i Amersfoort, Nederländerna. Han växte upp i ett strikt religiöst hem och började tidigt uttrycka ett intresse för konst. Kanske var den religiösa uppväxten ett skäl till att hans tidiga konst var så konventionell och mestadels kretsade kring naturalistiskt skildrade nederländska motiv. Sina första steg in i den abstrakta konsten tog Mondrian mellan åren 1905 och 1908. Tavlorna från den tiden var fortfarande relativt realistiska naturskildringar men började nu anta abstrakta element.

På många sätt är det betydligt enklare att vara konstnär idag än vad det var under Mondrians dagar. På hans tid var färg och andra tillbehör som behövs för att skapa konst både dyra och svåra att få tag i. Han hade tveklöst gillat möjligheten att kunna handla allt från oljefärger till dukar online, som du kan göra på Highlights. Bland mycket, mycket annat kan du köpa pennor hos Highlights, inte minst av kvalitetsmärket Faber-Castell.

Som konstnär var Mondrian starkt influerad av sina filosofiska och religiösa intressen. Han såg i princip sin konst till stora delar som en förlängning av sitt spirituella sökande. Det hela landade i en helt egen konstnärlig filosofi som ledde hans mest framgångsrika år som konstnär åren 1918-1938. Det var under den eran som han målade de verk som allra mest kommit att associeras med honom. Verken är fantastiskt kreativa, men nu i efterhand uppfattas de ofta som konst som skulle kunna göras av en dator.

Efter ett produktivt 30-tal dog Piet Mondrian år 1944 i New York. På hans begravning närvarade många namnkunniga konstnärer som till exempel Marc Chagall och Marcel Duchamp. Idag hänger hans konstverk på flera konstmuséer runtom hela världen. Den största enskilda samlingen hittas dock på Gemeentemuseum i Haag.

Ingen modernism utan Mondrian?

Under sin kulmen som konstnär var Mondrian en av förgrundsgestalterna för konströrelsen som kallades för De Stijl. Som rörelse propagerade De Stijl för abstraktioner och reducering av konstens element ner till dess minsta beståndsdelar. Man ville fånga själva essensen av färg och form utan några överflödiga krusiduller. Det var ur den filosofin som Mondrians mest berömda verk, olika utforskningar av vertikala och horisontala linjer ifyllda av rena färgfält, skulle födas. Mondrian är utan tvekan en av de mest inflytelserika konstnärerna någonsin. Hans konst har influerat den abstrakta bildkonsten och i princip alla andra konstnärliga rörelser som kommit efter honom. Många experter hävdar att den modernistiska konströrelsen inte hade kommit till överhuvudtaget om det inte vore för Mondrian.

education-one